Hoe worden de aardbeien geteeld bij Ten Huyse Heyse?


aardbeiplanten

Aardbeien planten

In het voorjaar maakt de aardbei veel steeltjes met daaraan de bloemtrossen die uitgroeien tot een aardbei. Na de vruchtvorming en de bloei maakt de plant uitlopers. Deze uitlopers maken dan nog eens uitlopers die zich snel aan de grond hechten om zo weer een nieuwe aardbeiplant te vormen.

Bij Ten Huyse Heyse wordt het plantgoed aangekocht, terwijl sommige bedrijven hun plantgoed zelf kweken.
Wij verwijderen de uitlopers van de plant aangezien dit heel veel energie kost voor de plant. Het is belangrijk om grote planten met veel aardbeien te hebben.

Vanaf januari starten we met het planten van de aardbeien. We planten eerst in serres om zo vroeg mogelijk te kunnen oogsten.

Vollegrond of stelling


Op ons bedrijf worden de aardbeien geteeld in vollegrond onder plastic. Het is belangrijk om de aardbeien af te schermen tegen wind en felle zon. In 2020 werd er voor de eerste maal ook op stelling (op hoogte) geplant (=kasgekweekte aardbeien). 


vollegrondsaardbeien
bestuiving

Bestuiving


Belangrijk voor een aardbeiplant is de bestuiving. Een goede bestuiving door hommels of bijen is noodzakelijk om goedgevormde vruchten te bekomen. Bij ons zal je gele dozen vinden waarin de hommels wonen om onze aardbeienplanten zo goed mogelijk te bestuiven.


Wist-je-datje: In het voorjaar zijn er nog heel wat koude en grijze dagen. Bijen vliegen niet uit op zo’n dagen, maar hommels wel! 

Oogst


Onze eerste vollegrondsaardbeien zijn er vanaf eind april. We plukken ze dan in grote serres. Er wordt ongeveer een vijftal weken van dezelfde plant geplukt. Van iedere aardbeiplant kan er tussen de 500 g à 750 g geoogst worden. 
Begin juni schakelen we over naar de aardbeien buiten. Dit wil zeggen naar aardbeien die niet in een serre staan, maar onder kleine koepels. 
De aardbeien buiten de serre liggen op een bedje van stro om te vermijden dat er aarde op de aardbeien terechtkomt. 
Het aardbeienseizoen in vollegrond duurt tot half oktober.


Wist-je-datje: Aardbeien zijn goed voor hart- en bloedvaten en de bloeddruk. Ze ondersteunen ook de maagfunctie. 

oogst aardbeien